Disclaimer

De informatie op deze website en in onze cursussen en educatieve programma’s is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Handelen op de beurzen en trading brengen risico’s met zich mee. Wij trachten u een systeem aan te leren met een uitgekiend risicobeheer en money management, waardoor het risico tot een minimum wordt beperkt, maar deelnemers aan onze cursussen en programma’s zijn steeds zelf verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen, gebaseerd op uw eigen onderzoek en kennis. We kunnen niet garanderen dat u winst zult maken en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u kunt lijden als gevolg van uw beslissingen op basis van de informatie die op deze website of in onze educatieve programma’s wordt gegeven. Het is belangrijk dat u begrijpt dat de handel in aandelen, forex, futures en andere financiële instrumenten risico’s met zich meebrengen en niet geschikt zijn voor alle beleggers. U dient uw eigen financiële adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt.