Het einde van de Amerikaanse dollar?

  • Gepubliceerd
blog post 1

Er is de laatste maanden veel bezorgdheid over het feit dat China de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservevaluta zou kunnen verdringen. Op YouTube vindt je de ene na de andere econoom die deze bezorgdheid komt uiten. Zoals hier Alasdair Maclead, die ik zeer respecteer: https://www.youtube.com/watch?v=rNR851IFhWQ

De waarschuwing volgt op berichten over overeenkomsten tussen verschillende landen om de yuan te gebruiken bij grondstoffentransacties.

Er schuilt zeker veel waarheid in deze bezorgdheid maar volgens mij is dit nog steeds een probleem voor de iets langere termijn. Ik deel hierin de mening van Daniël Lacalle en Brent Johnson. Deze laatste deed hier bij www.Wealthion.com er een interview over: https://www.youtube.com/watch?v=JcqQ2xVGN8U

Deze geruchten over de teloorgang van de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservevaluta doen al jarenlang de ronde, maar de greenback blijft tot heden nog steeds de meest verhandelde en meest gebruikte valuta in de wereld.

Er zijn inderdaad een hoop landen, die onder de Amerikaanse onderdrukking onderuit willen komen. Maar ik vrees dat dit voorlopig “wishfull thinking” zal blijven en leg uit waarom.

Amerika op dit moment nog steeds het meest machtige land ter wereld. Niet alleen is haar economie belangrijker dan die van alle andere landen, haar leger is nog steeds het sterkste ter wereld, zeker door het samenwerkingsverbond van NATO. Alhoewel ik wel bedenkingen heb bij de recente oorlogsdreiging met andere nucleaire naties. Als het ooit zover komt, zal niemand nog veel hebben aan zijn sterk leger.

Ondanks dat de nucleaire rampenklok van een reeks wetenschappers nu op enkele seconden voor twaalf is gekomen, kunnen we alleen maar hopen en bidden dat het gezonde verstand zal zegevieren op dit gebied.

Maar voorlopig kan je Amerika nog steeds vergelijken met het vervelende mannetje op school, die een hoop sterke vrienden heeft en waar iedereen terecht bang voor is.  Vele landen willen duidelijk onderuit van deze vervelende onderdrukking, maar er is een verschil tussen iets willen en iets doen.

Daniël Lacalle schreef  in een artikel dat volgens de Bank for International Settlements  de Amerikaanse dollar nog steeds verreweg de meest verhandelde valuta is. In april 2022 was de USD goed voor 88% van alle transacties en onveranderd ten opzichte van het vorige onderzoek.

De euro, de Japanse yen en het Britse pond bleven respectievelijk de tweede, derde en vierde meest verhandelde valuta. De euro bleef in april 2022 de op één na meest verhandelde valuta, goed voor 30,5% van alle transacties (iets minder dan in 2019). 

De Japanse yen en het Britse pond waren betrokken bij respectievelijk 17% en 13% van alle transacties, wat vrijwel ongewijzigd is ten opzichte van de enquête van 2019. 

De Chinese renminbi vertoonde de grootste stijging in marktaandeel sinds de enquête van 2019, goed voor 7% van alle transacties in 2022 (vergeleken met 4% in 2019). 

Ondanks de stijging van de yuan tot de vijfde meest verhandelde valuta, is het marktaandeel van 7% nog steeds onevenredig klein in vergelijking met de omvang van de Chinese economie in de mondiale context.

Er zijn nog enkele andere grote problemen. Hoe kunnen twee landen met gesloten of zwaar geïntervenieerde financiële systemen een wereldwijde reservevaluta promoten? Dit is een vraag die investeerders hebben in reactie op de mogelijkheid van een gezamenlijke valuta tussen China, Rusland, India en Brazilië. Hoe kunnen investeerders vertrouwen hebben in de status van een valuta als waardereserve als deze wordt gepromoot door landen die bekend staan ​​om hun voortdurende devaluatie van hun valuta?

Handelaars en investeerders hebben vooral zekerheid nodig bij hun transacties en voorlopig is de USD de enige munt die deze wereldwijd kan geven. China of geen van die andere landen vormen volgens mij voorlopig een bedreiging voor de USD.

Maar de USD wordt wel bedreigd door de Amerikaanse regering en de FED, hun eigen centrale bank.

Tegenwoordig is er geen alternatief voor de Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollar is de reservevaluta van de wereld vanwege zijn open en flexibele financiële markt, vrijheid van kapitaalverkeer, investeerders en rechtszekerheid, en zijn status als veilige haven in tijden van onzekerheid, zoals het jaar 2022 eens te meer heeft aangetoond.

De aantrekkingskracht van de yuan als wereldmunt wordt ernstig belemmerd door kapitaalcontroles en prijsafspraken. Het is onmogelijk om tegelijkertijd een wereldwijde reservevaluta en kapitaalcontroles te hebben. Geen enkele wereldwijde investeerder of onderneming wenst een valuta waarvan de wisselkoers wordt vastgesteld door de centrale bank in overeenstemming met een vermeende stabiliteitsprocedure, waarvan u moet aannemen dat deze gelijk is aan een zwevende waarde. Het is te gevaarlijk om zo te ondernemen. Hetzelfde probleem heeft betrekking op de Russische roebel. Met kapitaalcontroles en een beperkt financieel systeem zijn investeerders en rechtszekerheid twijfelachtig.

We hebben de neiging om over het hoofd te zien hoe cruciaal het is om een ​​onafhankelijk, stabiel en transparant wettelijk kader voor investeerders te hebben om een ​​valuta op grote schaal internationaal te gebruiken. Wanneer de onafhankelijkheid van het wettelijke en regelgevende systeem in het geding is, zal een staatsvaluta altijd als tweederangs worden beschouwd. 

Onafhankelijke instellingen, transparantie, vrijheid van kapitaalverkeer en rechtszekerheid zijn belangrijk. Hierdoor worden de Japanse yen, de euro en het Britse pond vaker gebruikt bij internationale transacties dan de yuan, en zijn de Zwitserse frank, de Canadese dollar en de Australische dollar veel gebruikte mondiale valuta’s.

We moeten echter erkennen dat het openen van de financiële markt, het laten zweven van de valuta en het instellen van een transparant en onafhankelijk wettelijk kader allemaal dingen zijn waartoe alle naties in staat zijn. Als China wakker wordt en besluit de waarde van zijn valuta te verhogen, kan het dat doen door de open en vrije marktsystemen over te nemen die andere landen genieten. China kan niet anticiperen op een beperkt en gereguleerd financieel systeem en een wereldwijde valuta.

Wil een valuta als geld worden beschouwd, dan moet het functioneren als een middel om waarde op te slaan, een maateenheid en een universeel ruilmiddel. Talrijke door staten uitgegeven valuta’s zijn noch universeel betaalmiddel, noch waardereserves.

Vormt de euro dan geen risico voor de Amerikaanse dollar? 2022 heeft aangetoond dat dit niet zo is. De euro blijft een robuuste munt, maar wordt voornamelijk gebruikt voor grensoverschrijdende transacties binnen de Europese Unie. De euro is ook kwetsbaar aangezien sommige leden van de eurozone op een gegeven moment kunnen besluiten de monetaire unie te verlaten, een risico dat de neiging heeft toe te nemen met populisme en politieke onvoorspelbaarheid.

We spreken nu alleen over fiat internationale staatsvaluta’s. Goud en zilver zijn al vele duizenden jaren wettelijke betalingsmiddelen en kunnen wel een concurrent zijn. Ze zijn in ieder geval op lange termijn de beste in het behouden en opslag van waarde. Er kan maar zoveel goud en zilver worden gedolven. Het zal dus altijd schaars blijven.

Bitcoin tracht als alternatief zijn potentieel als universeel betalingssysteem en maateenheid te demonstreren en vele mensen trachten hiervan te profiteren. Maar bitcoin biedt weinig veiligheid. Er waren recentelijk al verschillende schandalen en grote verliezen. Tegenover goud is het slechts lucht, net als de huidige fiat munten. Bovendien heeft het geen enkele rechtszekerheid en is het zeer volatiel waardoor je het niet als een goede opslag van waarde kan beschouwen. Het heeft dus hetzelfde probleem als de BRIC munten.

Wie kan dan de status van de Amerikaanse dollar als reservevaluta van de wereld in gevaar brengen? Alleen de Amerikaanse regering kan volgens mij, met hulp van de Federal Reserve, de dollar van de troon stoten. Hoe? Het tekort en de schuld opblazen tot oncontroleerbare niveaus en steeds maar meer USD bij te drukken om deze schulden en tekorten aan te vullen.  

Als de wereld merkt dat de uitgever van geld zijn belofte heeft opgegeven om de waardereserve van monetaire eenheden aan te houden en dat de overheid voortdurend de koopkracht van de valuta uitholt door tekortuitgaven, afnemende investeerders en minder rechtszekerheid, dan kan het vertrouwen in de valuta verdwijnen.

Het rampzalige experiment van 2020 en de daaropvolgende monetaire en inflatoire waanzin hebben de eerste schaduw van twijfel geworpen over de Amerikaanse dollar.

De Verenigde Staten zullen zelfmoord plegen als ze blijven geloven dat ze kunnen doen wat ze willen en als ze doorgaan met het afwentelen van hun fiscale en monetaire onevenwichtigheden naar de rest van de wereld, waardoor de koopkracht van hun valuta wordt uitgehold door het vermeerderen van de bestaande munt voorraad door het maken van hogere schulden en grotere tekorten.

Tot op heden heeft de Amerikaanse dollar zijn status als ’s werelds reservevaluta behouden omdat alle andere alternatieven dezelfde of grotere monetaire onevenwichtigheden hebben veroorzaakt zonder de wereldwijde vraag die de Amerikaanse dollar geniet vanwege de wettelijke bescherming en beleggersbescherming die deze biedt. De Verenigde Staten kunnen hun monetaire troon alleen behouden als ze blijk geven van een vastberadenheid om de waardereserve, een open markt en rechtszekerheid in stand te houden.

Regeringen geloven dat ze de grenzen van de verdraagzaamheid van hun burgers kunnen testen door de koopkracht van de munt uit te hollen en de schuld en de fiscale onevenwichtigheden onophoudelijk te vergroten, totdat het mislukt. Het verdedigen van een solide monetair en fiscaal beleid is daarom de meest patriottische onderneming.

Een regering die gelooft dat ze met tekorten en schulden kan doen wat ze wil, omdat de rest van de wereld dat tolereert, vormt de enige bedreiging voor de dollar als de leidende mondiale reservevaluta. Alle rijken vallen als hun heersers denken dat ze kunnen doen wat ze willen en hun problemen kunnen oplossen door gewoon meer geld bij te drukken. De regering van de VS moet erkennen dat ze over alle instrumenten beschikt die nodig zijn om de status van de dollar als reservevaluta van de wereld te behouden. Het moet ook beseffen dat ze instrumenten gebruikt die de valuta vernietigen. Dit is hun beslissing. De enige manier waarop fiat-valuta’s hun status kunnen behouden, is als de wereld erin blijft geloven. Het is onverstandig om deze grenzen van vertrouwen te overschrijden.

Facebook
Twitter
Email
Print